Bilim Felsefesi ve Metodolojisi - Ders Çalışması (Teori) Felsefe Üzerine

Özetler:

  • Makalenin amacı bilim felsefesini ve metodolojisini incelemektir.
  • Felsefe bilim gelişimini ve sonuçlarını nasıl etkiliyor?
  • Felsefi-metodolojik ilkeler, uygulamadan türetilen yardımcılardır.
  • Doğal ve sosyal bilimlerin yakınlaşması, yani metodolojik çoğulculuk.
  • "Sıkı" bilim idealinin eleştirilmesi, bilimin metodolojisine ve tarihe genişlemiştir.
  • Los 'VA Bilim tarihçesi ve felsefesi.
  • Feyerabend P. Bilim metodolojisi üzerine seçme eserler.
  • Bilimin felsefi tanımı.
  • Bilim olarak felsefe.
  • Bilim varlığının metodolojik yönleri.

Benzer Resimler: