Hukuk Felsefesi - Felsefe Alanında Ders Çalışması (Teori)

Özetler:

  • Bellek akadının üçüncü felsefi ve hukuksal okuması.
  • Grafsky V.G. Rusya'da hukuk felsefesi: tarih ve modernite.
  • Araştırmanın amacı: Yu. Habermas'ın felsefi ve sosyolojik görüşleri.
  • Yu. Habermas'ın siyasi ve hukuksal konseptini analiz edin.
  • J. Habermas'ın sosyal bir filozof olarak bu evrimi, Frankfurt Okulu'nun çöküşünün zemininde gerçekleşir.
  • Frankfurt Okulu'nun temel felsefi konumlarından bir ideolojik ayrımı giderek ortaya koyar.
  • İletişimsel mantık kavramı Yu. Habermas'ın felsefi kavramının merkezi konseptidir.
  • Kozüyük İ.Ü., Polyakov A.V., Timoshina E.V. Politik ve hukuk doktrinlerinin tarihi.
  • Popper K. Bütün insanlar filozoflardır.
  • Yu. Habermas'ın siyasi ve hukuksal konsepti.

Benzer Resimler: