Chokan Valikhanov'un felsefi görüşleri - felsefedeki kuram (Teori)

Özetler:

  • Bu eser, Chokan Valikhanov'un dünya görüşünün felsefi görüşlerinin incelenmesine ayrılmıştır.
  • (Valikhanov, Toplama Eserler, Cilt 5 cilt). Zimanov S., Atishev A. Chokan Valikhanov'un siyasi görüşleri.
  • Zimanov S., Atishev A. Chokan Valikhanov'un siyasi görüşleri. - Alma-Ata, 1965.
  • 2 Chokan Valikhanov'un felsefi materyalizminin özellikleri.
  • Kursun amacı, Chokan Valikhanov'u tarihi bir kişilik olarak değerlendirmektir.
  • Çağdaşların Chokan Valikhanov hakkındaki anıları ve mektupları.
  • Segizbaev O. Chokan Valikhanov'un yaratıcı mirası etrafında ideolojik mücadele tarihinden.
  • Chokan Valikhanov'un eserinde insan sorunu daha ayrıntılı olarak düşünelim.
  • İnsan sorunu, Chokan Valikhanov'un dünya görüşünde önemli bir yer tutmaktadır.
  • Bu, içgörü ve dehanın bir kişisi olan Chokan Valikhanov'la ilgili.

Benzer Resimler: