İşletmedeki finansal yönetim - finans alanında ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Finansal yönetim, işletmenin yönetiminin bir parçasıdır.
  • Shatunov A. İşletmedeki finansal yönetim beyannamesi: yönetim konusunu ve hedeflerini.
  • 1 Finansal yönetim kavramı ve işletme yönetim sistemindeki rolü.
  • 1 İşletmedeki finansal yönetimin temel prensipleri ve görevleri.
  • İşletmedeki finansal yönetim ile ilgili temel kavramlar.
  • Letişim yönetiminde finansal yönetim ilkelerini özetleyelim.
  • Mali yönetim de bir çeşit yönetim faaliyetidir.
  • Ayrıca, finansal yönetim bir girişimcilik biçimidir.
  • Mali yönetim, maddi ve parasal kaynakların ve yükümlülüklerin yönetimi ile ilgilenir.
  • Mali politikaların geliştirilmesinde, kurumun diğer bölümleri ve hizmetleri ile koordinasyon gereklidir.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Finansta dönem ödevleri (teori)