Kentin açık alanlarının oluşumu - kentsel alanlar ve çevrenin kamu hayatının bir yansıması olarak - kurs (inşaat teorisi)

Özetler:

  • Çalışmanın konusu: kentsel alanlar ve içinde yaşayan çevre.
  • Kentsel bir ortamda açık alan oluşumundaki eğilimler.
  • 1 Açık kentsel alanların mimari ve sanatsal oluşumunun teorik temelleri.
  • Kursun amacı; kentsel çevrenin açık alanının tasarım özelliklerini incelemektir.
  • Çalışma konusu: şehrin açık alanları.
  • Açık alanların oluşumundaki eğilimleri analiz edin.
  • Kentin açık alanlarının gelişimi üzerine toplumun etkisini incelemek.
  • Böyle bir ortamı organize edebilen unsurlar açık mimari alanlardır.
  • Kentsel sosyal çevre, kent kültürünün çok önemli ve hatta belirleyici bir parçasıdır.
  • Bir şehrin alanı her zaman çok boyutlu bir entegrasyon ortamı olarak oluşturulmuştur.

Benzer Resimler: