Zihinsel yetersizliği olan ilköğretim çağındaki çocuklarda mekansal temsillerin oluşturulması - Psikolojide ders teorisi

Özetler:

  • Nesne: Entelektüel yetersizlik ile küçük öğrencilerin mekansal temsilleri.
  • Sorokun P.A. Küçük öğrencilerin mekansal temsillerinin oluşturulması.
  • 3 Entellektüel yetersizliği olan çocuklarda mekansal gösterimlerin özellikleri.
  • Çocuklarda mekan ve mekansal gösterim algısı oluşumu.
  • Dunaeva Z.M. Zeka geriliği olan çocuklarda mekansal gösterimlerin oluşturulması.
  • Museyibova TA Okul öncesi çocuklarda mekânsal yönelimlerin geliştirilmesi.
  • Çocuklarda dokunsal-uzaysal algı, hayata oldukça yoğundur.
  • Gerçek mekan sunumlarının oluşumu birkaç aşamada gerçekleştirilir.
  • Glazer G.D. Geometri öğretiminde okul çocuklarının mekansal temsillerinin geliştirilmesi.
  • 2 Normal gelişmekte olan çocuklarda mekansal temsillerin geliştirilmesi.

Benzer Resimler: