Zihinsel gelişiminde bir gecikme ile ortaokuldaki konuşma geliştirme sürecinde tekrarlama kullanımının özellikleri - pedagoji üzerine kurs (Teori)

Özetler:

  • Küçük öğrencilerde konuşma geliştirme sürecinde tekrarlama kullanma imkânlarının DET ile araştırılması.
  • Zeka gelişiminde bir gecikme ile ortaokul öğrencilerinin konuşmalarında yeniden konuşma becerisinin değeri.
  • DSS'li küçük öğrencilerin konuşmalarını geliştirme aracı olarak tekrar etme becerisinin oluşumu.
  • Küçük öğrencilerin konuşmasının geliştirilmesinde tekrarlama becerisinin değeri.
  • Zihinsel gelişiminde bir gecikme ile küçük öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin özellikleri.
  • Zihinsel gelişiminde bir gecikme yaşayan çocukların konuşması genellikle konuşmada karmaşık olma eğilimindedir.
  • Zihinsel gelişimde bir gecikme yaşayan öğrencilerin konuşmasının geliştirilmesine özellikle dikkat edilmelidir.
  • Zeka geriliği olan çocuklarda tekrarlama becerisinin oluşması problemi.
  • Zeka geriliği olan çocukların psikolojik ve pedagojik özellikleri.
  • Zeka geriliği olan çocuklarda konuşmanın geliştirilmesi.

Benzer Resimler: