Doğal rezervin flora ve faunasının özellikleri "Komsomolsky" - Biyoloji ders işi (Teori)

Özetler:

  • Komsomolsk-on-Amur şehri yakınlarında bir rezerv oluşturma fikri uzun zaman önce ortaya çıktı.
  • Rezervin florasının önemli bir yüzdesi insanlar tarafından getirilen yabani otlardan oluşmaktadır.
  • Ha, uzak doğu doğasının eşsiz bir köşesi olan "Komsomolsky" rezervine sahiptir.
  • Rezerv sınırında, Amur'da 8 öncü kamp ve dinlenme evi vardı.
  • 64 bin boyunca Komsomolsk-on-Amur kentinin kuzey-doğusuna sadece 40 km.
  • 1980'den sonra, rezervlerin bölgesi art arda genişletildi.
  • Nehrin rezervinin kuzey sınırında. Doğudaki Gorin, Horan-Duan sırtını gerdi.
  • Rezervin doğu sınırı, Baturin-Khalbin nehirlerinin havzasında geçer.
  • Rezerv sırtları esas olarak kumtaşı, silttaşı, killi ve silisli şistlerden oluşur.
  • Komsomolsk'ta yıllık ortalama sıcaklık, orta enlem oranının 6 ° altındadır.

Benzer Resimler: