Tarımda Süt Canlılarının Sisticercosis (Teorisi)

Özetler:

  • Sığırların klinik olarak sistikerkozu belirgin değildir.
  • 1 Sığırların sistisokolozu (bovis).
  • Polar ayıları: sığır, manda, yak, zebu ve ren geyiği.
  • Sığırlarda istilanın yoğunluğu genellikle zayıftır.
  • Yetişkin sığırlara bulaşırken, klinik bulgular zayıftı.
  • Sığırlarda istilanın yoğunluğu genellikle zayıftır.
  • Sığır bünyesindeki Cysticerci ölebilir.
  • Bu büyük bir helmint.
  • Bazı durumlarda, dil veya gözler etkilenirse sistiserkoz intravital olarak teşhis edilebilir.
  • Genellikle sistikerkoz kasların derin katmanlarına yerleşir, bu da onların saptanmasında zorluklar yaratır.

Benzer Resimler: