Ekonomik büyüme - ekonomi teorisinde ders çalışması (teori)

Özetler:

  • Küresel ekonomik kriz, ekonomik büyüme ile ilgili sorunları hayata geçirdi.
  • Araştırmanın amacı ekonomik büyümedir.
  • Çalışmanın amacı, içsel ekonomik büyüme modellerinin özelliklerini değerlendirmektir.
  • Son zamanlarda, ekonomik büyümenin özü, koşulları ve sebeplerine olan ilgi arttı.
  • SSCB'nin ekonomik büyümesinin zemininde, devrim çağrısı Amerika'da ortaya çıkmaya başladı.
  • Çeşitli açılardan ekonomik büyüme düşünülmektedir.
  • Bu yaklaşımda, garantili, gerçek ve doğal ekonomik büyüme türleri vardır.
  • İkinci yaklaşım, üretim faktörlerinin kullanımına dayalı ekonomik büyüme türlerini ele almaktadır.
  • Ekonomik büyümenin sanayi, endüstri sonrası ve endüstri öncesi türlerini göz önüne alır.
  • Bu yaklaşım, ihracata yönelik ve ithal yerine geçen ekonomik büyüme türlerini birbirinden ayırır.

Benzer Resimler: