İstasyonun 60 MW kapasiteli elektrik kısmı, fizikte ders çalışması (Teori) 'dir

Özetler:

  • Kurs projesinde, 60 MW kapasiteli CHP tesisinin elektrik bölümü geliştiriliyor.
  • Santrallerin ve trafo merkezlerinin elektriksel kısmı: Proc.
  • Kryuchkov IP, Neklepaev BI Elektrik santralı ve trafo merkezlerinin elektrik bölümü.
  • Disiplin üzerine: "Elektrik istasyonları ve trafo merkezlerinin elektrik bölümü".
  • Santrallerin ana elektrik ekipmanı jeneratörler ve transformatörlerdir.
  • Bölüm "Elektrik istasyonları".
  • Müsaade edilen güç 400 VA olup S2? Den daha yüksektir.
  • Termik santrallerin geliştirilmesi doğrudan ısı kaynağının merkezileştirilmesi ile ilgilidir.
  • Yedek TSN'nin kapasitesi, çalışan TSN'nin yaklaşık 1.5 katı olmalıdır [1].
  • Rlap - devre başına en büyük iletilen güç, MW; [1] 'e göre seçim yapın.

Benzer Resimler: