Dökümhanenin güç kaynağı - ders çalışması (Teori) fizikte

Özetler:

  • Konu: "Dökümhanenin güç kaynağı".
  • Bitkinin güç kaynağı şemasının geliştirilmesi.
  • Harici ve dahili güç kaynağı elektrik şebekelerinin döşeme yöntemlerinin seçimi ve açıklaması.
  • Harici ve dahili güç kaynağı şebekelerinin elektriksel hesabı.
  • Atölyelerin ve tesisin bir bütün olarak tasarım elektrik yüklerinin belirlenmesi.
  • Bitkinin tasarım yükünü belirleyin.
  • Kartogram hazırlama ve bitkinin elektrik yüklerinin koşullu merkezini belirleme.
  • Harici güç kaynağı voltajının seçimi.
  • Güç kaynağı ve çevre koşullarının güvenilirliği üzerine atölye çalışmaları.
  • Formüllere göre bitkinin toplam yükünü belirleyin.

Benzer Resimler: