Kurum kültürünün etkinliği: pazarlama yöntemleri (teori) analizi ve tasarımı yöntemleri

Özetler:

  • Çalışmanın konusu, kurum kültürünün etkinliğini etkileyen analiz ve yöntemlerdir.
  • Örgütün kurumsal kültürünün "Mir Servis" örneği üzerindeki etkinliğinin analizi.
  • Kurum kültürünün etkinliğinin OOO Mir Service örneği üzerindeki analizi.
  • "Mir Service" LLC'de, kurum kültürünün etkililiğini incelemek amacıyla bir çalışma yapılmıştır.
  • Kurum kültürünün etkinliği bir organizasyonun başarısını etkileyen çok önemli bir faktördür.
  • Bu bölümde, Mir Service LLC şirket kültürünün etkinliği değerlendirildi.
  • Mir Service LLC'nin kurumsal kültür verimliliğinin değerlendirilmesi.
  • OOO Mir Service'in kurum kültürünün etkinliğinin değerlendirilmesi.
  • Kurumun kurum kültürünü incelemek için teorik ve metodolojik temel.
  • 4 Kurum kültürünün incelenmesi için metodoloji.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Pazarlamada konu ödevi (teori)