Akut serebral dolaşım bozukluğu olan hastaların bakımı ve rehabilitasyonu - tıp, fiziksel kültür ve sağlık alanındaki ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Serebral dolaşımdaki akut bozuklukların komplikasyonlarının önlenmesi, rehabilitasyonu ve önlenmesi.
  • Akut serebral dolaşım bozuklukları (ONMC) en önemli tıbbi ve sosyal sorundur.
  • Kursun amacı, ONMC hastalarının bakım ve rehabilitasyonunun etkinliğini analiz etmektir.
  • Akut bir serebral dolaşım bozukluğunun etiyolojisi olan bir kavram vermek.
  • Serebral dolaşımdaki akut bozukluğun tanımı, etiyolojisi.
  • Akut serebral dolaşım bozukluklarının nedenleri.
  • ONMC uygulanan hastaların teşhis, bakım, tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerini incelemek.
  • Halen serebral dolaşım bozukluklarının çeşitli sınıflandırmaları vardır.
  • Geçici serebral dolaşım bozuklukları.
  • Serebral dolaşım tıbbi bir hastalıktır.

Benzer Resimler: