Gençlik altkültürlerinin dil ve sembolleri: hippiler, bisikletçiler, rastamanlar - sosyolojide ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Bu nedenle, dil özellikleri ve hippilerin, bisikletçilerin ve rastamilerin gençlik altkültürlerinin sembolleri ortaya çıkar.
  • İşin Amacı: Gençlik altkültürlerinin dili ve sembolleri.
  • Gençlik altkültürlerinin dil ve sembolleri alanındaki sosyal hizmet uzmanının kültürel yeterliliği.
  • Hippilerin dil ve sembolleri alanındaki sosyal hizmet uzmanının kültürel yeterliliği.
  • Bisikletçilerin dil ve simgeler alanında sosyal hizmet uzmanının kültürel yeterliliği.
  • Rastmanların dil ve sembolleri alanında bir sosyal hizmet uzmanının kültürel yetkinliği.
  • Gençlik altkültürünün kendi dili, modası, sanatı ve davranış tarzı vardır.
  • O dönemin gençlik alt kültürleri için, karmaşıklık, gençliğin canlanması vardır.
  • Yapay biçimlendirilmiş dillerde bir sembol, bir işaretle aynı olan bir kavramdır.
  • Bu borçlanma, aynı zamanda, hippi dilinin karakteristik bir özelliğidir.

Benzer Resimler: