Bernard Shaw tarafından Heartbreak House'da metafor analizi - ingilizce kurs (Teori)

Özetler:

  • Konu: Bernard Shaw'ın "Heartbreak House" da metafor analizi.
  • Metaforun Biçembence Kullanımı Bernard Shaw "Yürek Evi" nde.
  • Allegorik olarak "Heartbreak House" ve "Horsebuck" olarak adlandırılabilirler.
  • Bernard Shaw'ın oynadığı en anlamlı, en çok "kalp" ve "ruh".
  • 1 Farklı metafor tanımları ve türleri.
  • 2 Metafor metonymy ve simile2 olarak karşılaştırılmıştır.
  • Mutlak bir metafor veya paralogik metafor, içinde hiçbir zemin bulunmayan bir metafordur.
  • [5, s. 67] bir metafor, ki şüphe var, çok uzak bir metafor.
  • Mutlak metafor açık bir karşılaştırma yapmıyor.
  • çünkü bu, kolay ve kullanışlıdır; Bu nedenle, zamanla çokça kullanılır.

Benzer Resimler: