Yaşam süreçlerinde sıcaklığın etkisi - tıpta, fiziksel kültür ve sağlıkta ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Canlı bir organizmadaki metabolizmanın temel süreçlerinin incelenmesi fizyolojinin konusudur.
  • Topraktaki sıcaklık koşulları çok daha pürüzsüzdür.
  • Bunun nedeni, enzimatik reaksiyonların oranı, sıcaklığın doğrusal bir fonksiyonu değildir.
  • Bu, özellikle hareketli hayvanlarda sıcaklıkta belirgin bir artışla kendini gösterir.
  • Poikilothermlerin vücudundaki sıcaklık değişiklikleri büyüklükleri ile ilgilidir.
  • Sıcaklığın değişkenliği, karşılıklı değişim oranındaki karşılık gelen değişiklikleri gerektirir.
  • Sıcaklık ve gelişme.
  • Ortam sıcaklığı ne kadar yüksek olursa o kadar hızlı ilerleyecektir.
  • Ortam sıcaklığındaki bir artışa bazen vücut sıcaklığında hafif bir artış eşlik eder.
  • Yüzey dokuları daha belirgin sıcaklık dalgalanmalarına dayanır.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Tıp, fiziksel kültür ve sağlık alanındaki dönem ödevleri (teori)