JSC "Sheny-Agroprodukt" çiftliğinde saman için uzun ömürlü otların yetiştiriciliği - tarıma ilişkin dönem ödevi (Teori)

Özetler:

  • 1 Saman için uzun ömürlü otların yetiştirilmesi için teknoloji seçimi.
  • 3 Uzun ömürlü çayır yetiştiriciliğinin teknolojik haritasını hesaplamak.
  • Saman için uzun ömürlü otların yetiştirilmesinde enerji tasarruflu teknolojiler.
  • JSC "Sheni-Agroproduct" karakteristikleri.
  • Hayvancılık için çok yıllık otların üretimi ve organizasyonu.
  • 2 Uzun ömürlü otların hayvanlar için ekonomik etkinliği.
  • 4 Saman için uzun ömürlü otların üretimi için maliyet hesaplaması.
  • 5 Uzun ömürlü otların ekonomik verimliliğinin samanlık için hesaplanması.
  • Hayvancılık için çok yıllık otların ekonomik verimliliği.
  • Saman için uzun ömürlü otların üretim maliyetinin yapısı.

Benzer Resimler: