Trafo merkezinin elektrik bölümünün seçimi ve hesaplanması - ders işi (Teori) diğer konularda

Özetler:

  • "Elektrik istasyonları istasyonlarının ve alt istasyonların elektriksel kısmı" disiplini üzerinde.
  • Alt istasyonun yüksek ve alçak gerilim devresinin seçimi.
  • Akım taşıyan parçaların seçimi.
  • Tablo 1 - Elektrik yüklerinin hesaplanması.
  • Güç, güç sistemi alt istasyonundan ve CHP otobüslerinden bağımsız 110 kV hatları üzerinden beslenir.
  • Elektrik yüklerinin hesabı.
  • Telafi edici cihazların seçimi ve hesaplanması.
  • Trafoların sayısının ve gücünün seçimi.
  • 3 Bir yardımcı transformatör seçilmesi.
  • Kabloların seçimi ve doğrulanması.

Benzer Resimler: