Yüksek sıcaklık metan dönüşüm - Kimya ders iş (Teori)

Özetler:

  • Metan dönüşümü karbon eşdeğeridir.
  • Metan (Latince Methanum) - en basit hidrokarbon, renksiz gaz 2NaOH + CH3COOH?
  • Ch4 - 94; N2-2; C26-6.
  • Doğal gaz ve su buharı, 1: 2, 1: 3, 1: 4 molar oranda beslenir.
  • CH4'ün kalan konsantrasyonu hacimce% 0.3'ü geçmez.
  • K0 = 2.03? 106.
  • Reaktörün kapasiteden hacmi.
  • Bu reaksiyon için su yokluğu önemlidir ve bu nedenle sodyum hidroksit kullanılır. Kimyasal özellikler.
  • Enerji, yaklaşık 39 MJ iken, mavimsi bir alevle havada yanar. BAŞ>
  • Doğal gaz bileşimi: (hacim%).

Benzer Resimler: