Belediye çalışanlarının garantileri ve toplumsal faydaları - hukuk temelleri üzerine kurs (Teori)

Özetler:

  • Belediye hizmetlerine ilişkin mevzuat, çalışanlar için sosyal güvence listesini belirlemektedir.
  • Teminatlar ve sosyal yardım kavramı.
  • Belediye çalışanları için teminatların uygulanmasına ilişkin ilkeler.
  • Rusya Federasyonu'ndaki belediye çalışanlarının sosyal koruması.
  • Kulikova L.V. Belediye çalışanlarının yasal statüsünün yapısında garantiler.
  • Böylece, genel garantiler, toplumsal yönelime göre maddi, politik ve ruhsal olanlara bölünür.
  • Memurların aksine, bu listedeki belediye çalışanları adlandırılmamıştır.
  • Garantiler, bir belediye çalışanının idari ve yasal statüsünün önemli bir bileşenidir.
  • Sosyal yardımların kavramı ve özü.
  • Bondarenko M.V. Belediye çalışanlarının emeğinin yasal düzenlemesi.

Benzer Resimler: