Holografik bellek - fizikte ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Birikmiş elektrik miktarı havzaların kapasitesi ve PSP'nin çalışma basıncı tarafından belirlenir.
  • PSPP'nin avantajlarından biri, akan mevsimsel dalgalanmalardan etkilenmemesi.
  • PSPP'nin yapımı için olağan terim yaklaşık 3 yıldır.
  • 1900 yılına gelindiğinde Almanya, Avusturya ve İtalya'da 50-100 kW kapasiteli birkaç hidroelektrik santrali inşa edildi.
  • 1925 yılına kadar, pompa birikiminin devreye girmesi nispeten yavaş ilerledi.
  • 1940'a gelindiğinde, 40'tan fazla PSP devreye girdi.
  • 1945-1960 gg'da. 35-240 MW kapasiteli 27 HPSP üretildi.
  • PSP'lerin manevra kabiliyeti kaynağı olarak avantajları dünyadaki hızlı gelişimlerini belirledi.
  • Modern hidroelektrik santrallerinin kurulu güç kapasitesi çeşitlilik göstermektedir.
  • 2005 yılının başından beri dünya çapında 400'den fazla PSP çalışıyordu.

Benzer Resimler: