Varoluşun bir yolu olarak hareket. Hareket şekilleri - felsefe üzerine dönem ödevi (Teori)

Özetler:

  • Konuya ilişkin: "Varoluşun bir yolu olarak hareket, hareket biçimleri".
  • Varlığın varlık biçimi harekettir.
  • Geniş anlamda, hareket, varoluşun bir yolu olan herhangi bir değişimdir.
  • Bu yazının amacı, hareketi bir varlık biçimi olarak değerlendirmektir.
  • Hareket varlığının bir yoludur.
  • Hareketin mutlak doğası, yalnızca dünyadaki somut biçimlerde ortaya çıkmaktadır.
  • Hareket ve barış, Temel hareket biçimleri, özgüllükleri ve birbirleriyle ilişkileri.
  • "Saf" bir varlık olmadığı için "saf" bir hareket yoktur.
  • Varlığın hareketinin önemli bir özelliği tutarsızlığıdır.
  • "Genel olarak hareket" biçiminin hareket yasaları olduğu sonucuna varılabilir.

Benzer Resimler: