LLC "nin güçleri ve tesisleri" Plastprodukt "in şişeleme tasfiyesi, hidroklorik asidin salınımı - ders çalışması (Teori), can güvenliği

Özetler:

  • Kurumda salınan ve hidroklorik asidin doldurulmasının sonuçlarının ortadan kaldırılması "Plastproduct".
  • OOO Plastprodukt'ta hidroklorik asidin salınması ile kazanın olası sonuçlarının analizi.
  • OHV emisyonları, özellikle hidroklorik asit ile ilgili kazalar durumunda halkı eğitin.
  • Hidroklorik asit (AHOV) salınımının olası bozulmalarının sonuçlarının tahmin edilmesi.
  • Acil emisyonların etkilerinin ortadan kaldırılması, çevreye hidroklorik asit dökülmesi.
  • Hidroklorik asit ejeksiyon kazası.
  • Hidroklorik asit salınımı ile kaza durumunda nüfusu ve bölgeleri korumak için önlemler planlayın.
  • Hidroklorik asit havasındaki listelenen ve maksimum izin verilen konsantrasyonlar.
  • Hidroklorik asit buharlarının yayılması durumunda, en üst katın üstüne çıkın.
  • Bazı durumlarda, hidroklorik asit, kapları (fıçılar) toplamak için yayılmasını sınırlamak için kullanılır.

Benzer Resimler: