Risk altındaki çocuklar - kurs (sosyoloji) teorisi

Özetler:

  • 1 "Risk altındaki çocuklar" konseptinin özü.
  • Çalışma alanına bağlı olarak, "risk altındaki çocukların" birçok sınıflandırması ayrılmıştır.
  • Risk altındaki ergenlerde çeşitli anormalliklerin tanımlanması ve önlenmesi üç nedenden dolayı gereklidir.
  • İstatistiklere göre, Rus çocuklarının yüzde 15'i okula gitmiyor - bunlar bir risk grubu oluşturanlar.
  • Çalışmanın amacı, risk altındaki ergenlik çağıdır.
  • Çalışmanın konusu, risk altındaki ergenlerin kişilik özellikleri.
  • Çalışmanın amacı, "risk altındaki" ergenlik kavramını değerlendirmek ve onların kişisel özelliklerini tanımlamaktır.
  • Duygusal heyecanlı olguların baskın olduğu "risk altındaki" ergenler.
  • Astapov V.M., "risk altındaki" çocukların eğitimi ve eğitimi.
  • Kornilova T., Grigorenko E., Smirnov S. Risk grupları gençleri.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Sosyolojide güncel terim kağıtları (teori)