Çeçence ve İngilizce Dillerinin Diyalektik Temelleri - Dönem Ödevi (Teori) İngilizce

Özetler:

  • İngiliz ve Çeçen diyalektik temellerinin karşılaştırılması.
  • İngiliz dili temel diyalektik grup kavramı.
  • İngilizce olarak üç ana diyalektik grup vardır.
  • İngilizce ve Çeçence dillerinin sözlük birimleri benzerliği.
  • İngilizce ve Çeçence dillerinin sözlük birimleri benzerliği. Türevleri.
  • Çalışmanın başında, Çeçence dilinin lehçeleri sistemini incelemek istiyorum.
  • Cheberloev lehçesi, Çeçen dilinin eski formlarını diğer tüm lehçelerden daha iyi korudu.
  • Ağızlar, hepsinin bir dilden kaynaklandığı gerçeği ile birleştirilir - temel.
  • Çeçen dilinin en ilginç lehçelerinden bazılarını düşünelim.
  • Galanchozhsky lehçesi, Çeçence ve İnguş dillerinin özelliklerini birleştirir.

Benzer Resimler:

nesneleri

Tüm konular »

Geçerli dönem ödevleri (teori) İngilizce