Bir eğitim metodu olarak diyalog - ders çalışması (Teori) pedagoji üzerine

Özetler:

  • Araştırmanın konusu, bir eğitim metodu olarak diyalogdur.
  • Araştırmanın Amacı: Bir eğitim metodu olarak diyalog kullanımının tanımlanması ve bilimsel olarak kanıtlanması.
  • Hipotez: Diyalogu bir eğitim metodu olarak kullanmak için bilimsel gerekçe.
  • Birinci bölümde, diyalog doğrudan bir eğitim metodu olarak değerlendirildi.
  • Bir eğitim yöntemi olarak diyalog, diğer yöntemlerle yakından ilişkilidir.
  • 1 Bir eğitim metodu olarak diyalog tarihi.
  • Diyalogun diğer eğitim yöntemleriyle ilişkisi.
  • Diyalogu bir eğitim metodu olarak analiz edin.
  • Eğitim yöntemleri bağlı oldukları eğitim araçlarından farklı olmalıdır.
  • Bu doğrudan eğitim yöntemlerinin çeşitliliği ile ilgilidir.

Benzer Resimler: