Çocuklarda kantitatif temsillerin geliştirilmesi için bir araç olarak didaktik oyunlar 5 yıllık yaşam - pedagoji üzerine ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Orta grubun çocuklarında niceliksel temsillerin oluşturulması üzerine didaktik oyunların seçimi.
  • Orta grubun çocuklarında nicel sunumların baş>
  • Orta grubun çocuklarında niceliksel gösterimlerin oluşumunun teşhisi.
  • Orta grubun çocuklarında kantitatif temsillerin oluşumunun teşhisi için protokol.
  • Okul öncesi yaştaki okulöncesi çocuklarda niceliksel temsillerin geliştirilmesi.
  • Okul öncesi yaştaki çocuklarda niceliksel temsillerin özellikleri.
  • Kontrol grubundaki çocuklarda kantitatif gösterimlerin oluşumunun teşhisi ile ilgili sonuçlar.
  • Yüksek gelişim seviyesi olan çocuklar için, hızlı ve doğru bir şekilde cevap verdikleri karakteristiktir.
  • Çocukların sayısal becerilerini tanımlayın.
  • Sınırsız çokluk kavramı iki yaşın altındaki çocuklar için tipiktir.

Benzer Resimler: