Belarus Cumhuriyeti'nde inşaat sözleşmesi sözleşmesi - Medeni hukukta ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • İnşaat sözleşmesi uzlaşmaya dayalı, karşılıklı ve ikili [3, s.182].
  • İnşaat sözleşmesinin tarafları müşteri ve yüklenicidir.
  • İnşaat sözleşmesi sözleşmesi - işin yürütülmesine ilişkin bir anlaşma.
  • İnşaat sözleşmesinin özünün ortaya çıkması onlar içindir.
  • Kısaca inşaat sözleşmesinin bazı temel koşullarını ele alalım.
  • İnşaat süresi inşaat sözleşmesinde çok önemlidir.
  • İnşaat sözleşmesi: kavram ve içerik.
  • Kavramların tanımı: sözleşme, yapı sözleşmesi.
  • İnşaat sözleşmesinin kavramı ve unsurları.
  • İnşaat sözleşmesini değiştirme, sonuçlandırma ve sona erdirme prosedürü.

Benzer Resimler: