Mekanik atölyenin elektrik temini - fizikte ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • [1] 'e göre, elektrik temininin güvenilirliği için mağaza elektroniği kategorileri І ve ІІ kategorilerinde sınıflandırılmıştır.
  • Dükkânın alıcılarının elektrik devresinin seçimi faktörlere bağlıdır.
  • Dükkanın binaları normal bir ortama, sınıflandırmayla dükkânın tesislerine - kuru tesislere sahiptir.
  • [2] 'ye göre, dükkanın tüm bölümlerinin binalarında görsel çalışmalar sınıfında V kategorisi B bölümü bulunmaktadır.
  • Bu dükkan için acil durum aydınlatması gerekli değildir.
  • Şekil 4.2 - Elektrik arzındaki kesintinin olasılığını belirlemek için değiştirme düzeni.
  • Bu durumda, hesaplama, zemin kat planında 18 numaralı aşındırıcıya özgü makine numarası için yapılacaktır.
  • Elektrik arz güvenilirliği için elektrik kategorisini belirleyen teknolojik süreç.
  • Elektrik tedarik sistemi aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır.
  • Mekanik bir bölmenin yerleşiminin hesaplanması.

İlgili eserler: