Bir termik santral örneğini kullanarak teknolojik sürecin otomasyonu - fizikte ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Teknolojik sürecin boyutları (sınırlar) her zaman kontrol nesnesinin sınırlarıyla çakışmaz.
  • Teknolojik ekipman ve üzerinde uygulanan teknolojik süreç.
  • CHPP-2 mağazasının teknolojik süreci.
  • Termik santral otomasyon cihazı.
  • Bir başka deyişle, materyalleri, enerjiyi veya bilgiyi dönüştürme süreci.
  • Blokları içeren örnekler Ek A'da verilmektedir.
  • Besleme, - Ek enerji kaynakları ile otomasyon sistem elemanları bağlama.
  • Nesnenin otomasyon araçlarının listesi.
  • Yönetimin teknolojik amacı, ortaklaşa çalışan bir takımdır.
  • Ünitenin kurulum sırasında harici bağlantıları, uygulama şemasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Benzer Resimler: