Modern İngilizce'de modaliteyi ifade etme ve çevirisinin özelliklerini ifade etme araçları (farklı türlerin metinleri temel alınarak) - İngilizce dersi (Teori)

Özetler:

  • İngilizcede modaliteyi ifade etme araçlarının çeşitlerinin kantitatif analiz grafiği.
  • Herhangi bir dilsel aracı, içinde modalite göstermeden ifade etmek zordur.
  • Modaliteyi ifade eden randevu araçları - şekilleri ve ifadesinin anlamını birbirine bağlamak.
  • Modalitenin araç ve şekilleri kendine özgü bir blokta birleşmiştir.
  • Modalitenin ifade biçimlerini ifade aracıyla birleştirmiş gibi modaliteyi ifade etme araçları.
  • Fonetik olarak modaliteyi ifade etme araçları.
  • Sözlü anlatım araç gereçleri.
  • Modalitenin ifade araçlarının sınıflandırılması.
  • Çeşitli fonksiyonel tarz metin türlerinin çevirilerinin özellikleri.
  • [# "_ Toc281836303"> 1.4 Modalitenin ifade araçlarının sınıflandırılması.