İngilizce cümlenin anlamsal-sözdizimsel yapısının aracısını ifade etme araçları - İngilizce dersi (Teori)

Özetler:

  • Çalışmanın amacı, İngilizce cümlenin sözdizimsel yapısını ifade etme araçlarını keşfetmektir.
  • Çalışmanın konusu, İngilizce cümle cümleciklerinin sözdizimsel açılarını ifade etmenin araçları idi.
  • İngilizce cümlenin sözdizimsel yapısındaki aracı bu şekilde ifade edilebilir.
  • İngilizce cümlenin sözdizimsel yapısındaki aracı çeşitli şekillerde ifade edilebilir.
  • Bölüm 3. İngilizce cümlelerde bir ajansı ifade etme vasıtaları.
  • 5 Mike Jackson'ın "Sisters of Pierce" öykü örneğindeki ajan ifadesinin İngilizce cümleler içindeki analizi.
  • Bir aracı temsil eden İngiliz cümlelerindeki örnekleri keşfetme yollarını keşfedin.
  • Aracı, cümle yapısını ve dolayısıyla anlamını etkiler.
  • Her anlamlı kelime, cümle yapısında bir ya da daha fazla sözdizimsel işlev taşıyıcısı olarak görev yapar.
  • Cümlenin yüzey yapısında, madde, konunun konusu ya da tamamlayıcısı yoluyla iletilir.

İlgili eserler: