İdeal toplumsal yapı - felsefeyle ilgili kurs (teori)

Özetler:

  • Her bir dönemde, düşünürler vizyonlarını ideal bir siyasi sistem olarak sundular.
  • Plato için ideal devlet prototipi Sparta'ydı.
  • İdeal (aristokratik) bir devlet yapısı, Platon diğer dörtü birbirine aykırıdır.
  • Bu, ideal aristokrasinin bozulmasına ve timokrasinin ortaya çıkmasına yol açar.
  • Ütopya'nın sonuncusu, ağır toplumsal emekle yükümlü, halkın ayrıcalıksız kategorisidir.
  • Antik dönemde ideal siyasi düzen projeleri.
  • Antik Doğu'da ideal bir devlet fikri.
  • Rönesans'taki ideal devlet.
  • İtalyan filozofu 27 yıl hapis yattı.
  • Cizvit emri yaratıcısı Ignatius Loyola şöyle yazdı: "Herkesin hepsini kazanması için her şey olmak."

Benzer Resimler: