Maksimum ve Rusça'daki sözdizimsel işlevleri - ders çalışması (Teori) İngilizce

Özetler:

  • Konuyla ilgili olarak: "Maksız ve Rusya dilinde sözdizimsel işlevleri".
  • Eski Rus dili, mülkün konunun işlevi altında kullanılmasıyla da karakterize edildi.
  • Önerilen ders çalışmasının teması "Mütunetsiz ve basit bir cümledeki sözdizimsel fonksiyonu" dır.
  • Çalışmamızın amacı, mastarın sözdizimsel işlevlerini basit bir cümlede incelemektir.
  • Eski Rusça dildeki bazı fiillerin mastarcıları -chu'da sona erdi: fırınlar, konuşmalar, huş ağaçları vs.
  • Böylece, Eski Slav dilinde, mastarın temel işlevi, fiilin dolaylı bir tamamlayıcısı olmaktır.
  • Dilin gelişmesiyle birlikte, mastar işlevler genişler.
  • Aborijin, mastarın başka bir sözdizimsel fonksiyonudur - tamamlayıcının işlevi.
  • Rus mastırcılık tarihi (morfolojik-sözdizimsel yönü) sorunu.
  • Bu nedenle dersin görevleri şunlardır: Rus mastar sözdizimi.

Benzer Resimler: