Pazarlama yönetiminin FSUE Rus örneği üzerine bilgi ve iletişim desteği Pazarlama sonrası kuramsal çalışma (Teori)

Özetler:

  • Pazarlama yönetiminin bilgi ve iletişim desteğinin teorik yönleri.
  • Pazarlama yönetiminin bilgi ve iletişim desteğinin kavramı ve özü.
  • Pazarlamanın bilgi ve iletişim yönetiminin etkinliğini arttırmanın yolları.
  • Pazarlamanın dahili ve harici bilgi yönetimi vardır.
  • Posta iletişim pazarlamasının yönetimi.
  • FSUE Rus Post'un şartı.
  • FSUE Rus Post'un faaliyetlerinin analizi.
  • FSUE Rus Post'un yapısı.
  • FSUE Rus Post'un faaliyet türleri.
  • FSUE'nun mevcut durumu Russian Post: iç ortamın analizi.

Benzer Resimler: