Eğitim sürecinin organizasyonunun çeşitli biçimleri için modern öğretim yöntemleri kullanımı - pedagoji üzerine kurs (Teori)

Özetler:

  • Profesyonel bir okulda modern yöntemleri kullanarak eğitim organizasyonlarının biçimlerini düşünün.
  • Meslek Yüksekokulunda Aktif Yöntem Kullanılarak Eğitim Organizasyonu Biçimleri.
  • Guzeev V.V. Eğitim yöntemleri ve örgütsel biçimleri.
  • Öğretim yöntemlerinin işlevleri öğretmenin ve öğrencilerin arasındaki eğitimsel etkileşimi güvence altına alır.
  • Yöntemler - Öğrenme Sürecinin Temel Öğesi Olarak.
  • Genellikle aktif öğretim yöntemleri geleneksel yöntemlerle birlikte kullanılır.
  • Öğretim yöntemi kavramı çok karmaşıktır.
  • Bilindiği gibi didaktik öğretim yöntemlerinin sınıflandırılmasına yönelik farklı yaklaşımlar vardır.
  • Bir öğretim yöntemi olarak sohbet, Socrates zamanından beri bilinmektedir.
  • Bu yöntemler grubu şunları içerir: çeşitli seminerler ve tartışmalar.

Benzer Resimler: