İlköğretim okullarında güzel sanatlar derslerinde sözlü halk sanatının kullanılması - pedagoji üzerine ödev (kuram)

Özetler:

  • İlköğretim okullarında Güzel Sanatlar derslerinde sözlü folklor öğretiminin önemi ve özgüllüğü.
  • Sözlü halk sanatının küçük öğrencilerin hayal gücünü geliştirmeye etkisini analiz etmek.
  • Çocuk sanat okullarında halk masallarını örneklemek oldukça zaman kazanıyor.
  • Kuzin VS, Kubyshkin, E.I. İlkokulda güzel sanatlar
  • Kuzin V.S. Güzel sanatlar ve okulda öğretme yöntemleri.
  • Rostovtsev N.N. Güzel sanatlar okulunda öğretim yöntemleri.
  • 1 "Sözlü halk sanatları" ve "illüstrasyonlar" kavramı.
  • Oral halk sanatları nedir.
  • Halk sanatının eseri ve becerileri nesilden nesile aktarılır [9].
  • Halk sanatı tüm dünya sanatsal kültürünün tarihsel temeli idi.

Benzer Resimler: