Rusya'da demografik politikanın bölgesel yönlerinin araştırılması (Perm bölgesi örneği üzerinden) - Sosyolojide ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Bölgedeki demografik politikanın analizi (Perm bölgesi örneği üzerine).
  • Çalışma, Perm bölgesi örneği üzerinde yürütülmüştür.
  • Perm bölgesinin demografik politikasında pek çok zayıf nokta var.
  • Perm Krai'nin demografik politikasının sorunlu yönlerine dikkat çektim.
  • Demografik politikanın uygulanmasının en canlı örneği gelişmekte olan Asya ülkeleri.
  • Perm bölgesinin demografik durumu.
  • Perm Krai'nin gelişiminde beklenen demografik eğilimler ve sosyal sonuçları ele alma yöntemleri.
  • Perm Krai Yasama Meclisi.
  • Bu çalışmanın amacı, Rusya'daki mevcut demografik durumu değerlendirmektir.
  • Özellikle, Perm bölgesi demografik özelliklere sahiptir.

Benzer Resimler: