Örgütün işlevleri ve amaçlarının araştırılması ve LLC "X5 Perakende Grubu" örneğinde geliştirilmesi için öneriler geliştirilmesi - Yönetimde ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Çalışmanın amacı, organizasyonun işlev ve hedeflerini oluşturma süreci üzerinde çalışmaktır.
  • Çalışmanın amacı LLC "X5 Perakende Grubu" nun organizasyonudur.
  • Örgütün bu pozisyondaki görevi generale aittir.
  • Örgütün normatif ve olgusal "hedef ağaçları" vardır.
  • 2 Örgüt işlevlerinin doğası ve özü.
  • 2 LLC X5 Perakende Grubu'nun amaç ve misyonu.
  • Bir rolden kaynaklanan hedeflerin işlevleri aşağıdaki gibi formüle edilebilir.
  • Uzmanlar arasında bir kontrol fonksiyonu kavramının tanımında herhangi bir birlik yoktur.
  • Dolayısıyla yönetim işlevleri genel ve özel olarak ikiye ayrılır.
  • Yazar Düzeyi ağaç hedefleri.

Benzer Resimler: