Birinci ve ikinci tür ders çalışmalarında (Teori) fizikte geçici süreçlerdeki elektrik devrelerinin incelenmesi

Özetler:

  • Ur-e geçiş süreci genel olarak.
  • Değişiklik ilk yasası.
  • İkinci değiştirme yasası.
  • İkinci Kirchhoff yasasına göre integral-diferansiyel denklemi oluşturalım.
  • İkinci mertebeden denklemler.
  • Farklılaştırdığımızda farkı elde ederiz.
  • Ohm'un kanunları uyarınca.
  • A.'nın sürekli entegrasyonunu bulalım.
  • Genel olarak PP denklemi.
  • Karakteristik denklemi oluşturuyor ve zaman sabiti T'yi hesaplayarak köklerini belirliyoruz.

Benzer Resimler: