Rusya'daki polisin idari ve yasal statüsü - hukuk temelleri üzerine ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Polisin idari ve hukuki statüsünün içeriği ve içeriği.
  • 1 Polisin idari ve hukuki statüsü kavramı.
  • Polis, faaliyetlerinde Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığına bağlıdır.
  • Rusya Federasyonu'ndaki polis teşkilatının temel prensipleri ve temel işlevleri.
  • 1 Rusya Federasyonu'ndaki polis sistemi ve onun boyun eğimi.
  • Rusya İçişleri Bakanlığı 1802'den beri sayıyor.
  • Sözü edilen liderler, polise verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludurlar.
  • Komutan polisin özel safları hayat boyu.
  • Vatandaşların ve yetkililerin infazı için bir polis memurunun meşru talepleri zorunludur.
  • Bir polis memurunun hak ve özgürlüklerinin yargısal korunması garantilidir.

Benzer Resimler: