Özel uluslararası hukuktaki uyuşmaz kurallar. Temel Bağlanma Formülleri - Ders İşi ​​(Teori), Medeni Hukuk

Özetler:

  • Konu: Özel uluslararası hukukta çatışma normları.
  • Bu çalışmanın amacı, çatışma kuralının uluslararası özel hukuktaki rolünü incelemektir.
  • Çatışma normları, özel uluslararası hukukun bir parçası olarak birleştirildiğinde, sistemik nitelikleri ile ayırt edilirler.
  • Ana görevler, çarpışma bağlarını eklemek için temel formülleri incelemektir.
  • Ruzakova OA Uluslararası Özel Hukuk / Moskova Mali Endüstri Akademisi.
  • Herhangi bir çelişkili normda iki ana bölüm ayırt edilebilir: hacim ve bağlayıcı.
  • Kural olarak, ilgili kanunlar ihtilafı kurallarının menşei ülkenin kanunları her zaman vardır.
  • "Uluslararası Özel Hukuk: Bir Ders Kitabı" ed.
  • ## _ ftnref1 name = _ftn1 title => [1] Uluslararası özel hukuk: bir ders kitabı, ed.
  • [7] ### ftnref8 name = _ftn8 title => [8] Uluslararası özel hukuk: bir ders kitabı, ed.

Benzer Resimler: