Anonim şirket (AO) - şirketin ana konuları, amaçları, görevleri, ulusal ekonomideki rolü - ekonomik teoride ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Anonim şirketin ulusal ekonomideki kurumsal varlığı rolünü düşünün.
  • Anonim şirketin ulusal ekonomide kurumsal bir varlık olarak yeri ve rolü.
  • Şirketin ana konusu olan anonim şirketin ana özellikleri.
  • Anonim şirketin şirketi "Elektrosetstroy" un konusu haline getirilmesi.
  • Anonim şirketin yükümlülükleri için mülkünden yalnızca şirket sorumludur.
  • Şirketle sözleşme yapan anonim şirket yöneticisini yönetir.
  • Rusya Federasyonu Medeni Kanunu, açık anonim şirketler (OJSC) ile kapalı anonim şirketler (CJSC) arasında ayrım yapmaktadır.
  • Sözleşme, anonim şirketin kurucu belgeleri için geçerli değildir.
  • Buna göre, hissedarların çıkarları şirketin süreci açısından temel olmalıdır.
  • Rusya'daki şirketin nesneleri - ekonomik toplumlardır.

Benzer Resimler: