Voltaire'deki eserlerde ideal bir devlet kavramı - felsefeyle ilgili ders teorisi

Özetler:

  • Voltaire'ye göre ideal devlet temelini oluşturan akıllı hükümdardır.
  • Ideal devlet sisteminin Voltaire tarafından yapısı basittir - makul bir hükümdardır.
  • Voltaire'nin kısa romanı Candide haricindeki eserleri bugün pek okunmamıştır.
  • Voltaire'nin Voltaire'nin sosyal ve yasal görüşlerini yansıtan eserler çok zayıf bir şekilde sunuluyor.
  • Devletin Voltaire'ye göre bir fikri olmalıdır.
  • Gelecekteki toplumda en iyi devlet şekli Voltaire, mutlak bir monarşiye inandı.
  • Devlet iktidarının görevi Voltaire, özgürlük ve doğal insan haklarının korunmasında gördü.
  • Voltaire'nin yeni toplum için ne tür bir devlet gücü önerdiğini düşünün.
  • Ona göre, yalnızca devleti yönetmeliğin sahipleri olduğu açıktı.
  • Voltaire'nin siyasi ideali, özellikle son çalışmalarında, güçlerin ayrılması fikrine yaklaşılıyordu.

Benzer Resimler: