Altı ya da yedi yıl arasındaki kriz - Psikolojideki kuramsal eğitim (Teori)

Özetler:

  • Altı ya da yedi yaşına gelindiğinde, sinirsel süreçlerin hareketliliği artar, ancak uyarma süreçleri hakimdir.
  • Yedi yıllık krizin belirtileri.
  • Altı ila yedi yaş arasındaki çocuk inatçılığı, üç yaşındaki çocuğun inatına benzer.
  • Yedi yıllık krizin psikolojik mekanizması.
  • 6-7 yaş arasındaki kriz döneminde çocuğun kişisel gelişimi.
  • Hedefi yerine getirmek için aşağıdaki görevler yerine getirildi: yaş krizi hakkında fikir vermek.
  • Yedi yıllık bir çocuk her şeyden önce çocuğun aciliyetinin kaybolmasıyla ayırt edilir.
  • Kriz öncesinde çocuğun davranışlarının saflığı ve aciliyeti izlenimi arkasında ne var?
  • Bu krizin kaynaklarından biridir.
  • Yedi yaşına geldiğinde, çocuğun cevapları radikal bir şekilde değişir.

Benzer Resimler: