Kritik rasyonalizm K. Popper: sahteciliğin ilkesi. Bilimsel bilginin büyümesinin Quadidarwinian modeli - felsefeyle ilgili ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Bilimsel bilginin gelişimi teorisi (sahtecilik) - antitez olarak inşa edilmiştir.
  • Bilimsel bilginin büyümesini sağlamak ve temel dönüşümler, bilimsel devrimler yoluyla gerekli olması gerekir.
  • Popper'a göre sınırlandırma yöntemi, sahtecilik ilkesidir.
  • Popper açısından, bilimsel bilgi deneysel, ampirik olarak indirgenemez.
  • Bu kritik rasyonalizm adına vurgulanmaktadır.
  • Popper'da, bu ilke daha geniş ve temelde farklı bir anlam taşıyor.
  • Ampirik bilgi sadece bir bilimsel bilgi seviyesidir.
  • Bununla birlikte, bir başka düzeyde bilimsel bilgi var - teorik.
  • Bu, Popper'ın tahrifatının aradığı sorunların sadece bir parçası.
  • Bilimsel bilginin bilime aykırı olması.

Benzer Resimler: