Leasing. Türler. Sınıflandırma - Finans alanında ders çalışması (Teori)

Özetler:

  • Her aşamada, finansal kiralama sözleşmesi ilgili hizmet türlerini sağlayabilir.
  • Kiralama çeşitleri ve biçimleri.
  • N Kiralanan mülk türleri. Özgül ağırlık.
  • Uygulamada birçok form ve leasing türü olduğunu unutmayın.
  • Bu tür kiralama işlemleri aslında geri dönüş kiralama biçiminde gerçekleşir.
  • Finansmanın yolu acil ve yenilenebilir kiralama yöntemidir.
  • Daha önce de belirttiğimiz gibi, arazi ve diğer doğal nesneler kiralanamaz.
  • Bu ekipman, makine, araç ve benzeri kiralama işlemidir.
  • İşlemin nesnesini leasing şirketine döndürmek.
  • Operasyonel kiralamada kiralanan varlığın hasar görmesi veya kaybedilmesi riski kural olarak kiralayan üzerinde.

Benzer Resimler: