İktisat tarihi üzerine dönem ödevleri (teori), iktisat doktrinleri

Veri tabanı iktisat tarihi, iktisat doktrini konularında 2 dönem ödev (teori) içermektedir.