Mantık üzerine dönem ödevi (teori)

Veri tabanı mantık üzerine 3 dönem ödev (teori) içermektedir.